uw heiwerk in goede handen
Van der Schild heiwerken neemt het totale heiwerk aan. Dat betekent dat u vanaf het eerste moment één aanspreekpunt heeft bij een heiopdracht. Wij zorgen voor de gehele planning; van het overlegover de opdracht, de afstemming tijdens het werk tot de afronding ervan.

Indien nodig geven wij tips om efficiënter te kunnen werken of om eventuele kosten te
besparen. Kortom, wij denken met u mee! Doordat we een breed netwerk hebben, kunnen
we altijd met de juiste optie voor een bepaald heiwerk komen.

We staan voor kwaliteit en op tijd. We hebben ervaring en kennis van zaken.
Het komt geheid goed!

Van der Schild heiwerken verzorgt alles voor het leveren en heien van betonnen heipalen,
houten heipalen, betonopzetters en stalenbuispalen.


Betonnen heipalen zijn leverbaar in schachtmaten van vierkant 18 tot 45 cm. Combinaties van schachtmaat en lengte zijn mogelijk. Betonnen heipalen hebben een minimale zetting en een grote belasting. Ze zijn na installatie dan ook onmiddellijk belastbaar. Betonnen heipalen kunnen met extra's als aardedraad en/of kopwapening worden geleverd. Om eventuele trillingen tijdens het heien te beperken is het voorboren van de palen een optie.

Houten heipalen zijn leverbaar met een puntdiameter van 10 tot 16 cm en een kopomtrek tot 75 cm. De palen zijn leverbaar tot een lengte van 20 meter. Houten heipalen zijn ongeschild en worden met betrekkelijk licht materieel geheid of getrild. Zij worden tot onder het grondwaterpeil geslagen zodat geen verrotting optreedt. Afhankelijk van de toepassing worden er betonopzetters op de palen geslagen. Betonopzetters zijn leverbaar in diameters van 28 en 31 cm en in lengten van 1,5 tot 3 meter.

Stalen buispalen zijn leverbaar in diameters van 168 mm tot 406 mm. Zij worden in segmenten geheid die ter plaatse aan elkaar worden gelast. Als de juiste diepte is bereikt, wordt de stalen buis volgestort met beton waarna de wapening wordt aangebracht. Stalen buispalen worden vaak gebruikt bij kleine werkruimten en eventueel beperkte werkhoogte, en worden trillingsarm geheid.
Van der Schild heiwerken ... sinds 1965

Jan van der Schild begon in 1965 in de funderingsbranche met het aannemen van heiwerken van houten palen met betonopzetters. Al gauw ging hij zelf betonopzetters fabriceren. In 1988 kwam Marius Tanis in dienst, die in 2000 het bedrijf heeft overgenomen. In de loop van de tijd werden ook betonpalenwerken aangenomen. Dit is nu het grootste marktaandeel geworden.
Postbus 176
3360 AD Sliedrecht